Jídelna

Jídelní lístek

18.-22.10.2021

11.10.-15.10.2021

4.10.-8.10.2021

27.9.-1.10.2021

20.-24.9.2021

13.-17.9.2021

6.-10.9.2021

30.8.-3.9.2021

 

 

Informace o školním stravování v ZŠ a MŠ                  

 Obědy se platí bezhotovostně z účtu formou inkasa vždy k 25. dni na další měsíc.

Stravné se platí zálohově, tzn. na následujicí měsíc předem takto:

počet vyučovacích dní x cena oběda, přitom zárověň odpočítáme odhlášené obědy uplynulého měsíce.

 

Pokud nebude platba provedena včas, nebude dětem následujicí měsíc oběd vydán!!!!!

Výdej obědů

Probíhá v době od 11:40 - 12:10 hod.

Žáci nemohou odebírat školní oběd do jídlonosičů, pouze v případě 1. dne nepřítomnosti (nemoc)

Odhlašování stravy

Obědy se odhlašují osobně u vedoucí ŠJ, telefonicky na čísle 518 338 226, nejpozději do 7:00 hod. ráno nebo na email:  jidelna@zsmslouka.cz   vždy den předem do 20:00 hod. Později nebudou obědy odhlášeny!

Pokud nebude žák řádně odhlášen, bude mu za každý neodhlášený oběd naúčtována plná cena oběda.     

 

OZNÁMENÍ STRÁVNÍKŮM

Z důvodu navýšení finančních limitů dle vyhlášky 107/2005 jsme nuceni zvýšit ceny obědů s účinností od  1. 9. 2021

 

A to následovně:

Ceny stravného u dětí v MŠ od 1. září 2021

  Děti 3 – 6 let    Děti 7 – 10 let
Přesnídávka 8, - Kč  9,- Kč
Oběd 18,- Kč  24,- Kč
Svačina 8,- Kč 8,- Kč
Celkem
34,- Kč
41,- Kč

 

ŠKOLNÉ     250,- Kč

Ceny stravného u dětí v ZŠ od 1. září 2021

 Děti 7 – 10 let v ZŠ Děti 11 – 14 let v ZŠ
oběd 24,- kč  oběd 26,- kč

 

Kde nás najdete?

Základní škola a mateřská škola Louka

Louka 52
Louka nad Veličkou 69676
IČO: 75023768

Kontakt

tel. 518 338 153

mob. 603 443 901

email: zs.louka@seznam.cz