Jídelna

 

 

24.-28.6.2024

17.-21.6.2024

10.-14.6.2024

3.-7.6.2024

27.5.-31.5.2024

 

 

 

 

Informace  o školním stravování v ZŠ a MŠ                  

 Obědy se platí bezhotovostně z účtu formou inkasa vždy k 25. dni na další měsíc.

Stravné se platí zálohově, tzn. na následujicí měsíc předem takto:

počet vyučovacích dní x cena oběda, přitom zárověň odpočítáme odhlášené obědy uplynulého měsíce.

 

Pokud nebude platba provedena včas, nebude dětem následujicí měsíc oběd vydán!!!!!

Výdej obědů

Probíhá v době od 11:40 - 12:10 hod.

Žáci nemohou odebírat školní oběd do jídlonosičů, pouze v případě 1. dne nepřítomnosti (nemoc)

Odhlašování stravy

Obědy se odhlašují osobně u vedoucí ŠJ, telefonicky na čísle 518 338 226, nebo na email:  jidelna@zsmslouka.cz nejpozději do 7:00 hod ráno. Odhlášení odpolední svačinky v MŠ taktéž. Později nebudou obědy ani odpolední svačinky v MŠ odhlášeny! !

Pokud nebude žák řádně odhlášen, bude mu za každý neodhlášený oběd naúčtována plná cena oběda.     

 

OZNÁMENÍ STRÁVNÍKŮM

Z důvodu navýšení finančních limitů dle vyhlášky 107/2005 jsme nuceni zvýšit ceny obědů s účinností od  1. 2. 2023

 

A to následovně:

Ceny stravného u dětí v MŠ od 1. 2. 2023

  Děti 3 – 6 let    Děti 7 – 10 let
Přesnídávka 10, - Kč  12,- Kč
Oběd 25,- Kč  29,- Kč
Svačina 10,- Kč 11,- Kč
Celkem
45,- Kč
52,- Kč

 

ŠKOLNÉ     250,- Kč

Ceny stravného u dětí v ZŠ od 1.2.2023

 Děti 7 – 10 let v ZŠ Děti 11 – 14 let v ZŠ
oběd 29,- kč  oběd 32,- kč

 

Seznam alergenů

Kde nás najdete?

Základní škola a mateřská škola Louka

Louka 52
Louka nad Veličkou 69676
IČO: 75023768

Kontakt

tel. 518 338 153

mob. 603 443 901

email: zs.louka@seznam.cz