Školní družina

Školní družina nabízí zájmové vzdělávání žákům 1. – 5. ročníku. Provoz začíná každý den v 6:40-7:40 a 11:40-15:40.

Zájmové vzdělávání a akce ŠD jsou tematicky naplánovány dle jednotlivých měsíců a ročního období. Cíle zájmového vzdělávání ŠD vychází ze ŠVP „Učíme se pro život“.

Ve školním roce 2023/2024 se společně se žáky ve ŠD zaměříme na následující aktivity:

-        osvojení pravidel slušného chování,

-        hraní her, upevňujících naše sociální dovednosti,

-        péče o zdraví a hygienu,

-        udržování pořádku ve školní družině, šatně a třídách,

-        seznámení se zvyky, tradicemi a obyčeji specifickými pro naši národopisnou oblast Horňácko,

-        pořádání soutěží, turnajů a karnevalů

-        využití didaktických her,pracovních listů na rozvoj logického myšlení a grafomotoriky,

-        upevňování vztahu k literatuře , návštěva knihovny, čtení a listování v knihách

-        pravidelný pobyt venku

-        rozvoj hrubé motoriky sportovními aktivitami

-        učení se novým výtvarným technikám

-        rozvoj jemné motoriky pracovními činnostmi

Kde nás najdete?

Základní škola a mateřská škola Louka

Louka 52
Louka nad Veličkou 69676
IČO: 75023768

Kontakt

tel. 518 338 153

mob. 603 443 901

email: zs.louka@seznam.cz