Mateřská škola O mateřské škole

O mateřské škole

Mateřská škola je dvoutřídní.. Děti jsou rozděleny do dvou tříd – mladší děti  a starší děti . Obě třídy úzce spolupracují, takže děti mají možnost se během dne navzájem stýkat.

Vzdělávání dětí se uskutečňuje při všech činnostech, po celý den pobytu v MŠ. Dopolední činnosti probíhají formou plánovaných tematických celků, které na sebe úzce navazují. Využíváme formy záměrného i spontánního učení, momentální situace, respektujeme potřeby a zájmy dětí. Usilujeme o to, aby děti byly vzdělávány hravými činnostmi, aby učení bylo založené na vnímání všemi smysly, preferujeme prožitkové učení. Snažíme se zajistit rovnováhu činností řízených, spontánních a relaxačních.

Vzdělávání realizujeme prostřednictvím třídních vzdělávacích programů, které jsou zpracovány v návaznosti na školní vzdělávací program.

Mateřská škola se nachází uprostřed obce v okolí krásně malované kapličky. Poloha mateřské školy přímo vybízí k vycházkám do přírody. Proto se při výchovném působení zaměřujeme tímto směrem a snažíme se vést děti k lásce k domovu, přírodě a vytvářet zdravé životní návyky.

Vycházky do přírody střídáme s pobytem na školní zahradě. Je zde pískoviště, dřevěná loď, houpačky, průlezka, houpací žebřík, lano a další prvky. Nachází se zde i bylinková zahrádka, o kterou se staráme s dětmi.  V zimních měsících využívá kopec na zahradě k sáňkování. Součástí mateřské školy je vlastní kuchyň a jídelna, Kuchyň slouží i veřejnému stravování.

Předpokladem pro naši kvalitní práci jsou dobré vztahy a spolupráce se zřizovatelem a rodiči.

Kde nás najdete?

Základní škola a mateřská škola Louka

Louka 52
Louka nad Veličkou 69676
IČO: 75023768

Kontakt

tel. 518 338 153

mob. 603 443 901

email: zs.louka@seznam.cz