foto školy kruzitko

Základní škola a Mateřská škola Louka

bg bg

Zájmové útvary ZŠ

Zájmové aktivity jsou z části realizivány v rámci školní družiny.

V letošním školním roce 2017/2018 je to: Keramika, Sboreček, Sportík, Sportík - Aerobic 

 

Naše kroužky a zájmové vzdělávání:

Sboreček                            Pondělí                13:45 – 14:30

Keramika ml.                     Úterý                    13:00 – 14:30

Sportík – aerobic ml.       Středa                  14:00 – 14:45

Keramika st.                      Čtvrtek                13:00 – 14:30

Sportík ml.                         Pátek                    13:00 – 14:30

 

Sportík st.                          Středa                  15:30 – 16:30 (každý sudý týden – začínáme 4. 10. 2017)

 

Sportík – aerobic st.         Středa                  15:30 – 16:30 (každý lichý týden – začínáme 11. 10. 2017)