foto školy kruzitko

Základní škola a Mateřská škola Louka

bg bg

Zájmové útvary ZŠ

Zájmové aktivity jsou z části realizivány v rámci školní družiny.

V letošním školním roce 2019/2020 je to: Keramika,  Sportík, Šití

 

Naše kroužky a zájmové vzdělávání:

Útvary zájmového vzdělávání:

Sportík                               středa        

Keramika ml.                     pondělí                

Keramika st.        .             pondělí                

Šití                                     čtvrtek