foto školy kruzitko

Základní škola a Mateřská škola Louka

bg bg

Školní družina

zs

Školní družina při ZŠ Louka

 

Školní družina nabízí zájmové vzdělávání žákům 1. – 5. ročníku. Provoz začíná každý den v 6:30-7:30 a 11:30-17:00.

Zájmové vzdělávání a akce ŠD jsou tematicky naplánovány dle jednotlivých měsíců a ročního období. Cíle zájmového vzdělávání ŠD vychází ze ŠVP „Učíme se pro život“.

Ve školním roce 2019/2020 se společně se žáky ve ŠD zaměříme na následující aktivity:

-        osvojení pravidel slušného chování,

-        hraní her, upevňujících naše sociální dovednosti,

-        péče o zdraví a hygienu,

-        udržování pořádku ve školní družině, šatně a třídách,

-        seznámení se zvyky, tradicemi a obyčeji specifickými pro naši národopisnou oblast Horňácko,

-        pořádání soutěží, turnajů a karnevalů

-        využití didaktických her,pracovních listů na rozvoj logického myšlení a grafomotoriky,

-        upevňování vztahu k literatuře , návštěva knihovny, čtení a listování v knihách

-        pravidelný pobyt venku

-        rozvoj hrubé motoriky sportovními aktivitami

-        učení se novým výtvarným technikám

-     rozvoj jemné motoriky pracovními činnostmi