foto školy kruzitko

Základní škola a Mateřská škola Louka

bg bg

Školní družina

zs

„Loucká školní družina“

 

Naše školní družina nabízí zájmové vzdělávání žákům 1. – 4. ročníku. Provoz každý den začíná v 11:40 a končí 15:00, v případě nevyzvednutého dítěte, či přípravu na výuku až 15:30.

Akce a činnosti, které během školního roku ve školní družině probíhají, jsou tematicky naplánovány dle jednotlivých měsíců a ročního období. Námět každého měsíce nese svůj specifický název. Cíle zájmového vzdělávání vychází ze ŠVP „Učíme se pro život“.

Ve školním roce 2017/2018 se společně se žáky zaměříme na následující aktivity:

-        osvojíme si pravidla slušného chování ke kamarádům a dospělým lidem,

-        budeme hrát společně hry, které upevní naše sociální dovednosti,

-        společně bude slavit naše svátky a narozeniny,

-        upevníme návyk na pravidelný pitný režim a budeme jít hodně ovoce a zeleniny,

-        bude pečovat o své zdraví a hygienu,

-        naučíme se udržovat pořádek ve školní družině, ale i v šatně a třídách,

-        seznámíme se a bude udržovat zvyky, tradice a obyčeje naší národopisné oblasti,

-        naučíme se správně si rozvrhnout svůj volný čas a vhodně jej využívat,

-        budeme pořádat soutěže, turnaje a karnevaly, při kterých budeme odměněni,

-        pro přípravu na výuku využijeme didaktické hry a pracovní listy pro rozvoj logického myšlení a grafomotoriky,

-        společně prolistujeme knihy a encyklopedie se zvířaty, rostlinami, stromy a houbami,

-        budeme sbírat přírodniny, byliny a vysadíme si svou bylinkovou zahrádku,

-        pravidelně budeme chodit na procházky či navštěvovat školní zahradu

-        budeme hrát míčové hry v tělocvičně, budeme se učit nové pohybové hry a cvičit,

-        budeme si číst příběhy, učit se nové básně a písně, vždy dle ročního období,

 

-        naučíme se nové výtvarné techniky a budeme vytvářet výrobky nejenom z papíru.