foto školy kruzitko

Základní škola a Mateřská škola Louka

bg bg

Školní družina

zs

„Loucká školní družina“

 

Naše školní družina nabízí zájmové vzdělávání žákům 1. – 4. ročníku. Provoz každý den začíná v 11:40 a končí 15:00. V letošním školním roce 2018/2019 jsme získali dotace z projektu MAS Horňácko a Ostrožsko na prodloužení docházky do ŠD pro vybrané žáků z 2. – 4. ročníku o 1 hodinu (60 minut), tedy až do 16:00. Náplní hodinové dotace ŠD bude příprava na výuku. Služba bude zprostředkována pouze žákům, jejichž oba rodiče dochází pravidelně do zaměstnání.

Zájmové vzdělávání a akce ŠD jsou tematicky naplánovány dle jednotlivých měsíců a ročního období. Námět každého měsíce nese svůj specifický název. Cíle zájmového vzdělávání ŠD vychází ze ŠVP „Učíme se pro život“.

Ve školním roce 2018/2019 se společně se žáky ve ŠD zaměříme na následující aktivity:

-        osvojíme si pravidla slušného chování,

-        budeme hrát hry, které upevní naše sociální dovednosti,

-        společně bude slavit naše svátky a narozeniny,

-        upevníme si návyk na pravidelný pitný režim a budeme jíst hodně ovoce a zeleniny,

-        budeme pečovat o své zdraví a hygienu,

-        naučíme se udržovat pořádek ve školní družině, ale i v šatně a třídách,

-        seznámíme se zvyky, tradicemi a obyčeji specifické pro naší národopisnou oblast Horňácko,

-        naučíme se správně si rozvrhnout svůj volný čas a vhodně jej využívat,

-        budeme pořádat soutěže, turnaje a karnevaly, při kterých budeme odměněni,

-        pro přípravu na výuku využijeme didaktické hry a pracovní listy pro rozvoj logického myšlení a grafomotoriky,

-        společně prolistujeme knihy a encyklopedie se zvířaty, rostlinami, stromy a houbami,

-        budeme sbírat přírodní materiály a postaráme se o naši bylinkovou zahrádku,

-        pravidelně budeme chodit na procházky či navštěvovat školní zahradu,

-        budeme hrát míčové hry v tělocvičně, budeme se učit nové pohybové hry a cvičit,

-        budeme si číst příběhy, učit se nové básně a písně, vždy dle ročního období,

-        naučíme se nové výtvarné techniky a budeme vytvářet výrobky nejenom z papíru.