foto školy kruzitko

Základní škola a Mateřská škola Louka

bg bg

Zaměstnanci školy

Zaměstnanci školy:

Ředitelka školy

  Mgr. Jana Janošková 

Pedagogičtí pracovníci ZŠ

            Mgr. Eliška Lachnitová - třídní učitelka (speciální pedagog)

       Mgr. Ladislava Renčová - třídní učitelka (speciální pedagog)

       Mgr. Alena Grombířová- učitelka, 

         Ivana Šimková - učitelka, vychovatelka ŠD, metodik prevence

         Hana Šponarová - vychovatelka ŠD

Pedagogičtí pracovníci MŠ

         Bc.   Iveta Jagošová - zástupce ředitelky školy, vedoucí učitelka

              Pavla Vašicová

              Michaela Teplá 

              Jana Strachotová

              Ludmila Hendrychová - asistent pedagoga        

Provozní zaměstnanci

Školnice

            Pavla Jančárová (ZŠ)

         Věra Maňáková (MŠ)

Vedoucí školní jídelny

            Naděžda Hořáková

Kuchařky

           Marie Horňáková

        Marie  Křápková