foto školy kruzitko

Základní škola a Mateřská škola Louka

bg bg

Jídelna

Jídelní lístek

 Informace o školním stravování v ZŠ a MŠ                  

 Obědy se platí bezhotovostně u účtu formou inkasa vždy k 25. dni na další měsíc.

stravné se platí zálohově, tzn. na následujicí měsíc předem takto:

 počet vyučovacích dní x cena oběda, přitom zárověň odpočítáme odhlášené obědy uplynulého měsíce.

 

Pokud nebude platba provedena včas, nebude dětem následujicí měsíc oběd vydán!!!!!

 Výdej obědů

Probíhá v době od 11:40 - 12:10 hod.

Žáci nemohou odebírat školní oběd do jídlonosičů, pouze v případě 1. dne nepřítomnosti (nemoc)

Odhlašování stravy

Obědy se odhlašují osobně u vedoucí ŠJ, telefonicky na čísle 518 338 226 nebo do sešitu umístěného v budově MŠ s poznámkou, že se jedná o dítě ze ZŠ. Žák je povinen odhlásit oběd den předem nebo nejpozději do 7:00hod. ráno.

Pokud nebude žák řádně odhlášen, bude mu za každý neodhlášený oběd naúčtována plná cena oběda.     

 

OZNÁMENÍ STRÁVNÍKŮM

Z důvodu neustálého zvyšování cen potravin jsme nuceni zvýšit ceny obědů s účinností od 1. 4. 2020.

A to následovně:

Ceny stravného u dětí v MŠ od 1. dubna 2020

 Děti 3 – 6 let                        děti 7 – 10 let

Přesnídávka   7,- kč                 přesnídávka     8,- kč

Oběd            18,- kč                 oběd            24,- kč

Svačina         7,- kč                  svačina           8,- kč

--------------------------------     -----------------------------

Celkem   32,- kč                            celkem 40,- kč

 

ŠKOLNÉ    250,- Kč

Ceny stravného u dětí v ZŠ od 1. dubna 2020

 Děti 7 – 10 let v ZŠ                děti 11 – 14 let v ZŠ

oběd 24,- kč                            oběd 26,- kč