foto školy kruzitko

Základní škola a Mateřská škola Louka

bg bg

Jídelna

Jídelní lístek

 Informace o školním stravování v ZŠ a MŠ                  

 Změna

od 1. 9. 2017 je zvýšená cena oběda pro děti v ZŚ i MŠ.       

Obědy se platí bezhotovostně u účtu formou inkasa vždy k 25. dni na další měsíc.

stravné se platí zálohově, tzn. na následujicí měsíc předem takto:

 

počet vyučovacích dní x cena oběda, přitom zárověň odpočítáme odhlášené obědy uplynulého měsíce.

 

Pokud nebude platba provedena včas, nebude dětem následujicí měsíc oběd vydán!!!!!

Ceny oběda - žáci 7 - 10 let (1. -4. ročník) - 20,- Kč

                     žáci 11 - 14- let (5. ročník) - 22,- Kč

Výdej obědů

Probíhá v době od 11:40 - 12:10 hod.

Žáci nemohou odebírat školní oběd do jídlonosičů, pouze v případě 1. dne nepřítomnosti (nemoc)

Odhlašování stravy

Obědy se odhlašují osobně u vedoucí ŠJ, telefonicky na čísle 518 338 226 nebo do sešitu umístěného v budově MŠ s poznámkou, že se jedná o dítě ze ZŠ. Žák je povinen odhlásit oběd den předem nebo nejpozději do 7:00hod. ráno.

                                                                                                                                                                                             Naděžda Hořáková, vedoucí ŠJ