foto školy kruzitko

Základní škola a Mateřská škola Louka

bg bg

Jídelna

Jídelní lístek

 Informace o školním stravování v ZŠ a MŠ                  

 Obědy se platí bezhotovostně u účtu formou inkasa vždy k 25. dni na další měsíc.

stravné se platí zálohově, tzn. na následujicí měsíc předem takto:

 počet vyučovacích dní x cena oběda, přitom zárověň odpočítáme odhlášené obědy uplynulého měsíce.

 

Pokud nebude platba provedena včas, nebude dětem následujicí měsíc oběd vydán!!!!!

 Výdej obědů

Probíhá v době od 11:40 - 12:10 hod.

Žáci nemohou odebírat školní oběd do jídlonosičů, pouze v případě 1. dne nepřítomnosti (nemoc)

Odhlašování stravy

Obědy se odhlašují osobně u vedoucí ŠJ, telefonicky na čísle 518 338 226 nebo do sešitu umístěného v budově MŠ s poznámkou, že se jedná o dítě ze ZŠ. Žák je povinen odhlásit oběd den předem nebo nejpozději do 7:00hod. ráno.

Pokud nebude žák řádně odhlášen, bude mu za každý neodhlášený oběd naúčtována plná cena oběda.                                                                                                                                                           

 Ceny stravného u dětí v MŠ od 1. září 2017

Děti 3 – 6 let                                                        děti 7 – 10 let

Přesnídávka    7,- kč                        přesnídávka     8,- kč

Oběd            15,- kč                        oběd              20,- kč

Svačina           6,- kč                       svačina            6,- kč                                

Celkem        28,- kč                       celkem          34,- kč

 

ŠKOLNÉ    250,- Kč

 

Ceny stravného u dětí v ZŠ od 1. září 2017

 

Děti 7 – 10 let v ZŠ                                                           děti 11 – 14 let v ZŠ

oběd 20,- kč                                                                      oběd 22,- kč

 

Přehled docházky je možný kdykoliv k nahlédnutí u vedoucí stravování.

Naděžda Hořáková, vedoucí ŠJ