foto školy kruzitko

Základní škola a Mateřská škola Louka

bg bg

Vítáme Vás na stránkách školy

Vítejte na nových webových stránkách Základní a Mateřské školy v Louce. Na tomto webu naleznete všechny potřebné informace.

 

Slet čarodějů a čarodějnic ve ŠD

3.5.2017

V pátek 28. 4. 2017 proběhl ve školní družině Slet čarodějnic a čarodějů.

 Celé odpoledne bylo zaměřeno na čarodějné aktivity, jednou z mnohých bylo získání leteckého průkazu na oprávněné řízení košťat. Pro splnění požadavků na vystavení tohoto průkazu stačilo, když děti nakreslily svůj čarodějný portrét a vyplnily správně test, který prověřil znalost dětí o významu pálení čarodějnic a dnešní podobě jeho slavení. Dále si děti mohly vyrobit čarodějnice z barevného papíru, vybarvit tematické omalovánky či pracovní listy. Na závěr družiny jsme s dětmi uspořádali společné focení a všemi nejvíce očekávanou diskotéku s písněmi na přání. Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

více...

Den Země

26.4.2017

V pátek 21. 4. 2017 žáci v průběhu vyučování realizovali tři aktivity zaměřené k oslavě Dne Země, který každoročně připadá na 22. dubna. Žákům jsme nejprve představili krátkou prezentaci, v níž byl uveden význam toho dne. Prezentace dále obsahovala desatero ekologických pravidel, prostřednictvím kterých byl vysvětlem smyl ochrany naší planety Země, jež spočívá v ochraně vlastního zdraví a správného chování vůči svému zdraví a přírodě.

Další aktivitou bylo vytvoření projektů žáky, jež byly zaměřeny na ekosystémy, vyskytující se v České republice. Žáci byli rozděleni do pěti skupin, se zástupci z každé třídy. Jednotlivé skupiny si zvolily jeden ekosystém, který následně výtvarně zpracovaly. K výběru byly následující ekosystémy: les, louka, rybník, pole nebo okolí lidských obydlí. Své projekty žáci obohatili o názvy rostlin a živočichů, kteří se v dané loklitě vyskytují.

 

Poslední hodinu jsme trávili procházkou v lese a poznáváním sezónních rostlin. Některé z nich jsme si natrhali a nechali jsme je vylisovat, protože připravujeme společný herbář. Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

více...

26.4.2017

foto-aktuality

Zápis do ZŠ

3.4.2019

foto-aktuality

3.4.2019

foto-aktuality

Odebírání obědů v době nemoci

29.3.2017

Vážení rodiče, Podle Sb. zákonů č. 107/2005 Sb. a následující vyhlášky o školním stravování platí, že:

·         dítě, které pro nemoc nebo z jiného důvodu nenavštěvuje ZŠ nebo MŠ, může oběd za sníženou cenu odebrat pouze první den nemoci či nepřítomnosti dítěte ve školce nebo škole, tj. 1.-4. ročník 19,- Kč, 5. ročník 21,- Kč

·         v dalších dnech nepřítomnosti dítěte mohou rodiče odebírat obědy pouze za plnou cenu, tj. v současnosti 48,- Kč za oběd.

 

Pokud nebude žák řádně odhlášen z obědů, za každý takto neodhlášený a neodebraný oběd mu bude naúčtována plná cena oběda tj.  48,- Kč.

více...

Recitační soutěž v Petrově

28.3.2017

Dne 28. 3. 2017 žáci reprezentovali naši školu na Recitační soutěži v Petrově.

Téměř 40 žáků bylo rozděleno do tří kategorií. V první kategorii byli žáci z prvních tříd, za naši školu to byla Ria Sabotová a Kateřina Sečkařová. V druhé kategorii se utkali žáci z druhých a třetích tříd, od nás to byl Jan Machálek, David Maňák a Lucie Dvořáčková.

A v poslední kategorii byli ti nejstarší, zástupci čtvrtého a pátého ročníku, konkrétně Jiří Machálek, Ema Prekopová a Tereza Sečkařová.

Soutěž byla velmi napínavá, výkony žáků moc hezké, a hlavně velmi těžko hodnotitelné, protože všichni žáci byli poctivě připraveni.

Naši žáci byli velmi úspěšní. Přivezli jsme dvě první místa, v první a ve třetí kategorii jsme získali první místo. V první kategorii to byla Ria Sabotová a ve třetí kategorii Tereza Sečkařová.

Všem žákům patří velký dík a pochvala za vzornou reprezentaci školy.

 

pedagogický doprovod Mgr. Bc. Iva Bedřichová

více...

Matematický klokan

22.3.2017

Naše škola se zúčastnila soutěže matematický klokan. Žáci 2.- 3. ročníku čekala kategorie CVRČEK, žáky 4.- 5. ročníku kategorie KLOKÁNEK.

Výsledky:

kategorie CVRČEK (max. počet bodů 90)

2.ročník

1. Monika Chrenčíková - 53

2. Dominik Jagoš - 41

3. Kristýna Šaibochová - 36

3. ročník

1. Robert Holík - 62

2. Lucie Karásková - 60

3. Jennifer Vavricka - 51

 

kategorie KLOKÁNEK (max. počet bodů 120)

4. ročník

1. Jiří Mikéska - 88

2. Michal Malúš - 81

3. Zuzana Cudráková - 69

5.ročník

1. Tobiáš Zemánek - 98

2. Jakub Mikéska - 83

3. Johanka Hořáková - 83

více...

Předškoláci v ZŠ

29.3.2017

Předškoláci na návštěvě v ZŠ

 V úterý 21.3.2017 byli naši předškoláci na návštěvě v první třídě. Paní učitelka Eliška Bílková si připravila ukázkovou hodinu matematiky a českého jazyka, kdy se zapojili  i předškoláci. Na závěr si zazpívali všichni písničku za doprovodu kytary.

Můžete se podívat do fotogalerie.

více...

Masopust

23.2.2017

Dne 22. 2. 2017 jsme s dětmi 2. a 3. ročníku měli tematicky zaměřenou výuku. Našim tématem byl blížící se fašank. Vyučovací hodiny sice probíhaly podle rozvrhu, ale veškeré aktivity a činnosti byly zaměřeny na fašank.

Děti se nejdřív dozvěděly základní informace o masopustu a vše, co s ním je spojeno. Tyto informace potom „zužitkovaly“ v hodinách, například v hodině českého jazyka děti doplňovaly písmenka do masopustních pranostik, v hodině matematiky počítaly slovní úlohy s koblihami, v hudební výchově se učily písničky Fašanku, fašanku, v tělesné výchově tanec „Pod šable, pod šable“ a ve čtení se seznámily s typickými masopustními říkadly. 

Vše vyvrcholilo po vyučování ve školní družině, kde se ke druhákům a třeťákům připojila i první třída. Děti měly společný průvod masek s maškarní diskotékou. Všichni měli z domu připravené krásné masky a společně si to moc užili. Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

více...

Předchozí1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22Další